Agenda

 • Popis problému
 • Grafy v MS Excel
 • Mapová aplikácia
 • 2D a 3D vizualizácia
 • Výhody a limitácie

Popis problému

 • Vizualizovať údaje o obciach na Slovensku
 • Pre každú obec chceme vizualizovať jednu veličinu alebo závislosť dvoch veličín
 • Údaje máme dostupné v MS Excel
 • Dostupné údaje o jednotlivých obciach
  • Názov obce
  • Zemepisná šírka a dĺžka
  • Rozloha (km2)
  • Hustota osídlenia (obyv. / km2)
  • Počet obyvateľov
  • Prvá písomná zmienka
  • Priemerné a maximálne svetelné znečistenie
 • Možnosti vizualizácie
  • Grafy v MS Excel
  • Mapová aplikácia

Grafy v MS Excel

 • Generovanie priamo v MS Excel
 • Rýchle a jednoduché
 • Výpovedná hodnota - otázna

Mapová aplikácia

 • Esri JS Api
 • Podpora pre 2D aj 3D
 • Údaje z MS Excel exportujeme do csv formátu
 • Csv súbor musí byť dostupný z internetu

2D vizualizácia

 • Zobrazenie obcí v dvojrozmernom priestore
 • Zobrazenie informácií o obciach
  • Popup okno (maptip)
  • Vizuálna interpretácia v mape

Esri JS Api objekty

 • Map – ukladanie a správa vrstiev v mape, spoločné pre 2D aj 3D
 • MapView – 2D zobrazenie inštancie Map
 • Legend – zobrazenie popisov a symbolov pre vrstvy v mape
 • CsvLayer – vrstva bodov so zdrojom údajov .csv súbor
 • SimpleRenderer – renderovanie prvkov z vrstvy
 • PopupTemplate – definuje obsah popup okna pre vrstvu

3D vizualizácia

 • Zobrazenie obcí v trojrozmernom priestore
 • Zobrazenie informácií o obciach
  • Popup okno (maptip)
  • Vizuálna interpretácia v mape

Esri JS Api objekty

 • Map – ukladanie a správa vrstiev v mape, spoločné pre 2D aj 3D
 • SceneView – 3D zobrazenie inštancie Map
 • Legend – zobrazenie popisov a symbolov pre vrstvy v mape
 • CsvLayer – vrstva bodov so zdrojom údajov .csv súbor
 • SimpleRenderer – renderovanie prvkov z vrstvy
 • PopupTemplate – definuje obsah popup okna pre vrstvu

Extrúzia riadená údajmi

 • Extrúzia – vytláčanie (výrobný proces, materiál sa vytlačí do výsledného tvaru)
 • Možnosť extrúzie 2D objektov do 3D (pridanie výšky) na základe údajov

Výhody mapovej vizualizácie

 • Efektný, ľahko pochopiteľný a ľahko prezentovateľný výsledok
 • Možnosť vidieť vzťahy medzi údajmi, ktoré nie sú zrejmé z tabuliek a grafov
 • Geografická preferencia obcí už na základe prvotného pohľadu
 • Možnosť interaktívneho klikania na zobrazené objekty
 • Jednoduchá implementácia

Na čo si dať pozor

 • Ak sa prezentujú číselne veľmi podobné údaje, treba zvoliť vhodnú veľkosť násobenia údajov
 • Pozor na 3D skreslenie pri pohľade z blízka (nemožnosť určiť, čo je väčšie, vyššie)

Zhrnutie

 • Ukázané limitácie klasických grafových zobrazení
 • Ukážka mapovej aplikácie na reprezentáciu údajov
 • Esri JS Api 2D aj 3D
 • Popis základných Esri JS Api objektov
 • Extrúzia údajov
 • Výhody a limitácie